59 ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
гр. София, п.к. 1225,
ул. “Кестен” 1 телефакс: 9366716; тел.: 9366703;
e-mail: SOU59@mafl.bg