Прием

СВОБОДНИ МЕСТА - 1 КЛАС СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ - 23

 СВОБОДНИ МЕСТА - 1 КЛАС ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ - 26

СВОБОДНИ МЕСТА - 1 КЛАС ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ - 27 

Прием на първокласници за учебната 2017/2018 година

2 паралелки - 48 ученици

Система, критерии и график за прием в 1-ви клас за учебната 2017-2018 година.pdf (363,4 kB)

59 ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
гр. София, п.к. 1225,
ул. “Кестен” 1 телефакс: 9366716; тел.: 9366703;
e-mail: SOU59@mafl.bg