Интеграция

През учебната 2016/2017 г. 59 Обединено училище „Васил Левски“ участва в:

 

Проект „Интеграция на ученици от етническите малцинства в образователната система“  като партньор на район „Сердика“.

 

  • Клуб „Традиции и култура на етносите“
  • Клуб „Футбол“
  • Клуб „Баскетбол“
  • Клуб „Да сготвим заедно“
  • Клуб „Аз и компютърът“
  • Клуб „Сексуално и репродуктивно здраве“
  • Клуб „Традиции и култура на етносите“